KIWANIS NYHETER

Velkommen til vårt nettsted

Dette er nettstedet til Kiwanis Club Larvik Bøken
Vil du vite mer om Kiwanis, så ta gjerne kontakt på boken@kiwanis.no. Du kan også ringe vår kontaktperson Gunn Jacobsen på tlf. 98 66 91 92.

Til orientering:  Kiwanis Club Larvik Bøken vil dessverre bli nedlagt pr. 30.09.23.                                     Vi tar i mot søknader om humanitær støtte til og med 31.07.23.  

Søknader om humanitær støtte skal sendes til klubbens humanitærkomite v/Gunn Jacobsen, på epost g.jacob@online.no.  Se mer om dette under Aktiviteter – Kiwanismodellen Larvik.

 

Kiwanismodellen Larvik

Hjelp til barn og unge i Larvik.

Kiwanismodellen er et prosjekt som tar sikte på å forhindre at barn og ungdom blir ekskludert fra gode, sosiale oppvekstmiljøer grunnet familiens levevilkår. Vi samarbeider med helsesøstre, miljøarbeidere, barnevernet, idrettsforeninger og Home Start for å hjelpe familier som sliter med dårlig økonomi og som har problemer med å gi barna det de trenger. Ingen barn burde føle seg utenfor selv om familien har dårlig råd. Vi bevilger derfor penger til nødvendige ting som klær og sko, men også til sommerleir, ridekurs, ferieturer, div. fritidasaktiviteter, korpsturer, fotballturer, håndballcup, kulturskole og mye annet. Søknader skal sendes til klubbens humanitærkomite v/Gunn Jacobsen på epost g.jacob@online.no.

 

Medlemsmøter

20160126_200450

På medlemsmøtene våre har vi det sosialt, hyggelig og noen ganger har vi foredrag med interessante temaer.
På dette møtet hadde vi besøk av Bjørg Østby som holdt foredrag om «Å forstå og bli forstått – når mennesker med ulik språk- og kulturbakgrunn møtes».
Et veldig interessant og viktig tema.

2015-11-18 17.43.35 JULEKALENDER

Hvert år, i november selger vi Kiwanis julekalender. Da står vi i butikker rundt om i Larvik så dere kan få få kjøpt vår populære julekalender. Trekningen står på baksiden og det er fire gevinster hver dag.

Brannvesenets dag

11816246_1619861251615710_6575596847523997028_o Hvert år, siste onsdag i august  arrangeres brannvesenets dag på brannstasjonen i Larvik. Da er det åpen dag på brannstasjonen fra kl. 17.00 til 19.00. Da er vi på plass for å selge kaffe og vafler og informere om Kiwanis. Overskuddet går til å støtte Burn Camp, en sommerleir for brannskadde barn.