Medlemsmøter

20160126_200450

På medlemsmøtene våre har vi det sosialt, hyggelig og noen ganger har vi foredrag med interessante temaer.
På dette møtet hadde vi besøk av Bjørg Østby som holdt foredrag om «Å forstå og bli forstått – når mennesker med ulik språk- og kulturbakgrunn møtes».
Et veldig interessant og viktig tema.