Velkommen til vårt nettsted

Dette er nettstedet til Kiwanis Club Larvik Bøken
Vil du vite mer om Kiwanis, så ta gjerne kontakt på boken@kiwanis.no. Du kan også ringe vår kontaktperson Gunn Jacobsen på tlf. 98 66 91 92.
Søknader om humanitær støtte skal sendes til klubbens humanitærkomite v/Marit F. Karlsen, på epost maritfarmen.mfk@gmail.com. Se mer om dette under Aktiviteter – Kiwanismodellen Larvik.