Velkommen til vårt nettsted

Dette er nettstedet til Kiwanis Club Larvik Bøken
Vil du vite mer om Kiwanis, så ta gjerne kontakt på boken@kiwanis.no. Du kan også ringe vår kontaktperson Gunn Jacobsen på tlf. 98 66 91 92.

 

Søknader om humanitær støtte skal sendes til klubbens humanitærkomite v/Gunn Jacobsen, på epost g.jacob@online.no.  Se mer om dette under Aktiviteter – Kiwanismodellen Larvik.