Styret

Klubben styre 2019-2020

President:             Brit Kaja Rogn

Neste president:    Heidie Ringsby

Forrige president.  Bjørg Hobæk Tanum

Sekretær:              Bjørg Engum

Kasserer:              Torild Sagli

Styremedlem:       Marit Farmen Karlsen

Styremedlem:       Anne Berit Gunnarsen

Styremedlem:       Solveig Kaupang

Styremedlem:       Bjørg H. Tanum