Aktiviteter

Her legger vi ut i undermenyer de forskjellige aktiviteter vi jobber med, fordelt på humanitære aktiviter og inntektsbringende aktiviteter.