Burn Camp

Burn Camp copyKiwanis støtter brannskadde barn

Norsk Forening For Brannskadde (NFFB) arrangerer årlig Burn Camp for mennesker som lever med arr etter brannskader.

Kiwanis har støttet Burn Camp for barn/ungdom siden 2004 og er nå hovedsponsor for sommerleirer for brannskadde barn/ungdom. Leirene arrangeres forskjellige steder fra år til annet, og finner vanligvis sted i slutten av juni.  Årets leir blir den 14.de i rekken.

Støtten til Burn Camp gis av de enkelte Kiwanisklubber; den er regulert gjennom en egen avtale som evalueres og fornyes jevnlig. Vår klubb støtter Burn Camp hvert år.