Kiwanisdukken

Kiwanisdukken med blå

Kiwanisdukken som den blir levert.

20140904_124553

«Kiwanislegen» som står i resepsjonen på dagkirurgisk poliklinikk.

 

 

Denne dukken har trøstet barn i 20 år

Å være syk kan oppleves både skummelt og traumatisk for barn. Kiwanis-dukken har i tjue år blitt brukt ved norske sykehus for å trøste, men også for å gjøre besøk hos legen mindre skremmende.

Vi leverer kiwanisdukken til legevakt og dagkirurgisk polikinikk Larvik sykehus.

Hensikten med KIWANISDUKKEN …
er å hjelpe barna: Når barnet får en Kiwanisdukke kan den tjene mange hensikter. Barnet kan tegne på Kiwanisdukken og på den måten gi uttrykk for sine følelser. Det kan også vise på dukken hvor det gjør vondt, slik at voksne lettere kan snakke med barnet om smertene. Barna kan også selv «behandle» dukken. Kiwanisdukken brukes også når ”Barn som pårørende”skal forklares hva som skjer når for eksempel en av foreldrene er alvorlig syk.
Da dukken er myk og god å klemme på, kan den være en trøst når barnet er engstelig.

Se mer i brosjyren: KIWANISDUKKEN