Mental helse Ungdoms sommerleir

MHU logoMental Helse ungdom (MHU) har helt siden 2008 arrangert sommerleirer for ungdom med psykiske problemer.og Kiwanis har vært, og er fortsatt, en av sponsorene gjennom en samarbeidsavtale. Vår klubb støtter denne sommerleiren hvert år.

De første årene ble sommerleirene arrangert på forskjellig steder, men har fra 2010 vært arrangert på Bjerkely Folkehøgskole i Åsnes, Hedmark .

Dette er Mental Helse Ungdom

Mental Helse Ungdom er en medlemsstyrt ungdomsorganisasjon som har fylkes- og lokallag over hele landet. Vi driver med politisk og samfunnsrettet arbeid innen for feltet psykisk helse og baserer mye av vår virksomhet på frivillig arbeid fra medlemmene. Mental Helse Ungdom jobber for å bli en slagkraftig organisasjon som jobber med forebyggende arbeid, frivillig engasjement og kompetansebygging innen for feltet psykisk helse.